اهداف دبستان عاطفه

در دنیای امروز، آموزش در سنین ابتدایی یکی از تخصصی ترین و مهم ترین امور جامعه است، آموزش دهندگان (آموزگاران) باید افراد متخصص، کارآمد و آموزش دیده باشند. این دبستان با اعتقاد راسخ به موضوع فوق، پایبندی خود را به آموزش فقط در مدرسه اعلام می نماید و معتقد است 6 ساعت آموزش در روز برای کودکان کافی بوده و آنان در محیط گرم خانواده باید تربیت صحیح، مهرورزی، مسئولیت پذیری و نظم شخصی را یاد گرفته و به انجام امور پژوهشی و مطالعات کتب غیر درسی و بازی های کودکانه بپردازند تا کودکی خود را کامل و به خوبی سپری کرده و در آینده از شخصیتی پایدار و استوار برخوردار گردند.

رسالت دبستان عاطفه :

تربیت دانش آموزان خلاق، متعهد، با پشتکار، مسئولیت پذیر و بهره مند از دانش و مهارت لازم برای ادامه تحصیل در دوره بعدی و حضور متعادل و مؤثر در جامعه در فضای معنوی مدیریت فرهنگی و عدالت آموزشی.

مأموریت دبستان عاطفه :

پیگیری و اجرای مسئولانه اهداف تعلیم و تربیت و اهداف دوره تحصیلی به صورت مؤثر براساس مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش از طریق مشارکت مسئولانه کلیه عوامل اصلی تعلیم و تربیت مدرسه در بستری از بهداشت روانی و جوّ سازمانی مبتنی بر احترام، اعتماد و حمایتگری.

چشم انداز دبستان عاطفه :

احراز رتبه ی برتر تحصیلی در سطح منطقه
واحراز جایگاه ممتاز در سطح استان
ارتقاء و تعمیم مدیریت فرهنگی و جلب مشارکت والدین و کلیه ی عوامل موثر در تعلیم و تربیت تبدیل دبستان عاطفه به پایگاه اعتماد و احترام عمومی به آموزش و پرورش.