نمایشگاه دهه فجر
 
 

بازدید دانش آموزان پایه اول از نمایشگاه دهه فجر دبستان

 
بازدید مسئولین محترم موسسه از نمایشگاه دهه فجر دبستان عاطفه